BEZPIECZEŃSTWO <span class="text-primary"> TWOJEGO BIZNESU

BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO BIZNESU

poznaj ofertę
Najwyższa <span class="text-primary"> jakość </span> obsługi

Najwyższa jakość obsługi

poznaj ofertę
Rozwiązujemy <span class="text-primary">wszystkie problemy prawne</span> twojej firmy

Rozwiązujemy wszystkie problemy prawne twojej firmy

poznaj ofertę
Z nami <span class="text-primary">bez obaw zrealizujesz</span> swoją inwestycję

Z nami bez obaw zrealizujesz swoją inwestycję

poznaj ofertę
Inwestujesz i realizujesz, <span class="text-primary">resztę robimy za ciebie</span>

Inwestujesz i realizujesz, resztę robimy za ciebie

poznaj ofertę
BEZPIECZEŃSTWO <span class="text-primary"> TWOJEGO BIZNESU
Najwyższa <span class="text-primary"> jakość </span> obsługi
Rozwiązujemy <span class="text-primary">wszystkie problemy prawne</span> twojej firmy
Z nami <span class="text-primary">bez obaw zrealizujesz</span> swoją inwestycję
Inwestujesz i realizujesz, <span class="text-primary">resztę robimy za ciebie</span>

nasza oferta

Nasza działalność nakierowana jest przede wszystkim na profesjonalną obsługę Klientów instytucjonalnych. Udzielamy pomocy prawnej we wszystkich czynnościach z zakresu świadczonych przez nas usług. Gwarantujemy doradztwo w zakresie minimalizowania ryzyka prawnego. Opracujemy strategię w pełni dostosowaną do potrzeb Twojej działalności,  dzięki której bezpieczna realizacja inwestycji stanie się możliwa!

aktualności

27 Września 2023

Zarządzanie Kontraktami FIDIC: Klucz do Skutecznych Projektów Budowlanych

Zarządzanie kontraktami FIDIC i realizacja prac na ich podstawie wymaga staranności, dokładności i doskonałego zrozumienia treści umowy.

16 Stycznia 2023

INFORMACJA PROSTA A INFORMACJA PRZETWORZONA

Informacja prosta a informacja przetworzona na gruncie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

13 Grudnia 2022

ZMIANA KLAUZUL WALORYZACYJNYCH W PZP

ZMIANA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W dniu 10.11.2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur...

02 Czerwca 2022

KRYTYCZNY MOMENT SEKTORA BUDOWLANEGO

Zamawiający co do zasady, patrzą dziś w przyszłość z większym optymizmem, niż wykonawcy.

06 Stycznia 2022

Możliwość udzielenia zamówienia na usługi powtarzające się poza ustawą PZP

Ustalenia wartości zamówienia na podstawie art. 35 PZP

06 Stycznia 2022

Zamówienie z wolnej ręki - czyli koło ratunkowe Zamawiającego?

Możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5 PZP.

06 Stycznia 2022

Udostępnianie osobom trzecim informacji o czynnościach przetargu publicznego realizowanego w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych

Czy Zamawiający może udostępnić podmiotom z nim powiązanym (w szczególności osobom fizycznym, prawnym, związkom zawodowym) nieuczestniczącym bezpośrednio w...

06 Stycznia 2022

Treść SWZ a ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Czy zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) powinny zawrzeć szczegółowe postanowienia, bądź też zapisy odwołujące się do treści ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o...

06 Stycznia 2022

Czy art. 94 § 1 k.p.c należy stosować do postępowań przetargowych realizowanych w reżimie ustawy PZP?

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w postanowieniu SN z 19.2.2021 r., II CSK 211/20: "Zastrzeżenie, że pełnomocnictwo procesowe wygasa w określonym...

06 Stycznia 2022

Koszty Wykonawcy w wydłużonym Czasie na Ukończenie

na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC - dla robót budowlano-inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego.

12 Października 2020

TARCZA 4.0 A KARY UMOWNE

Potrącanie kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego a COVID-19.

29 Listopada 2019

Zmiana wartości progów unijnych w zamówieniach publicznych

Od przyszłego roku obniżeniu ulegnie wartość progów unijnych, a więc kwot, które wyznaczają rodzaj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

google-site-verification=Z4qpHLQtPlU60wwZ_eWmH8z6_UJaj9wNpo0PFUoSjWk