Nieruchomości

W ramach usług branży nieruchomości zapewniamy kompleksowe wsparcie oraz doradztwo prawne w zakresie m.in.:

 • weryfikacji i analizy stanu prawnego nieruchomości, poprzedzające nabycie lub zbycie nieruchomości;
 • doradztwo w procesie nabywania lub zbywania nieruchomości, udział w negocjacjach umów dotyczących zbycia lub nabycia;
 • doradztwo w procesie zagospodarowania i zabudowy nieruchomości, reprezentacja w trakcie trwania postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego;
 • doradztwo w procesie inwestycyjno-budowlanym, w tym doradztwo w zakresie umów:
  (i) o prace projektowe,
  (ii) o roboty budowlane lub rozbiórkowe, w tym z generalnym wykonawcą lub podwykonawcami,
  (iii) dotyczących innych usług w procesie inwestycyjno-budowlanym, w tym m.in. nadzoru inwestorskiego lub kontroli kosztów;
 • doradztwo w procesie szeroko pojętego obrotu nieruchomościami (sprzedaży, najmu, zarządu, pośrednictwa, podnajmu);
 • świadczenie usług w zakresie procesu komercjalizacji inwestycji handlowych i biurowych;
 • reprezentowanie inwestorów w postępowaniach związanych z utratą pozwoleń koniecznych dla realizacji lub funkcjonowania inwestycji, jak również w postępowaniach dotyczących ich legalizacji;
 • doradztwo w procesie rozliczania inwestycji, w tym reprezentacja stron procesu budowlanego w sporach dotyczących tego procesu również na drodze sądowej oraz w postępowaniu arbitrażowym.