TSL

W ramach obsługi klientów z Branży Transportu Spedycji i Logistyki oferujemy usługi w zakresie:

 • kompleksowego doradztwa w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • pomoc w tworzeniu nowych podmiotów oraz przekształcaniu już istniejących;
 • pomoc w procedurze uzyskiwania licencji i zezwoleń niezbędnych do prowadzenia szczególnych rodzajów działalności;
 • sporządzanie i opiniowanie umów przewozowych i spedycyjnych;
 • przeprowadzanie audytu przedsiębiorstwa pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnienie minimalizacji ryzyk;
 • reprezentacja w postępowaniu likwidacyjnym i sądowym w zakresie wypłaty odszkodowań.


Ponadto nasza oferta obejmuje również zakres:

 • zarządzania wierzytelnościami trudnymi, zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym;
 • prawnego zabezpieczenia świadczenia usług transportowych i spedycyjnych: drogowych, lotniczych, morskich, olejowych i multimodalnych;
 • analizy/przygotowania umów o świadczenie usług TSL;
 • tworzenia umów i regulaminów obejmujących zakres świadczenia usług TSL;
 • konstruowania umów najmu powierzchni magazynowych;
 • przygotowania i składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • przygotowania i szerokiej analizy wszelkiej dokumentacji korporacyjnej i inwestycyjnej.